vrećice za urin
Vrećice za urinarnu inkontinenciju

Vrećice različitog volumena i oblika, sa ili bez ispusta, namijenjene sakupljanu urina pri urinarnoj inkontinenciji.

 

Vrećice za urin za višekratnu uporabu s ispustom, 2000 ml
Vrećice za urin za višekratnu uporabu
s ispustom, 2000 ml

Vrećice za urin uz nogu, 500-750 ml
Vrećice za urin uz nogu, 500-750 ml

Vrećice za urin uz nogu, 500-750 ml
Vrećice za urin uz nogu, 500-750 ml

Vrećice za urin uz nogu, 1000-1300 ml
Vrećice za urin uz nogu, 1000-1300 ml

Vrećice za urin za jednokratnu uporabu bez ispusta, 2000 ml
Vrećice za urin za jednokratnu uporabu
bez ispusta, 2000 ml

Tablica proizvoda
opis
pomagala
količina
(kom)
period
Vrećice za urin uz nogu, 500-750 ml 30 3 mj
Vrećice za urin uz nogu, 1000-1300 ml 30 3 mj
Vrećice za urin za višekratnu uporabu s ispustom,
2000 ml
30 3 mj
Vrećice za urin za jednokratnu uporabu bez ispusta,
2000 ml
100 3 mj