GranuFlex Pasta

Hidrokoloidna pasta u interakciji s eksudatom iz rane osigurava vlažno okruženje koje potpomaže cijeljenje rane.

Svojstva
  • pomaže autolitski debridman
  • osigurava atraumatsko skidanje obloge bezoštećenja novonastalog tkiva
  • pruža kontaktni sloj između rane i obloge koji zadržava vlagu
Indikacije

za rane sa slabom i umjerenom sekrecijom:

  • Potkoljenični vrijed
  • Ishemijski vrijed
  • Dekubitalni vrijed
  • Duboke rane
Primjena

za popunjavanje defekata većih od 1/2 cm

Tablica proizvoda
sadržaj
(gr)
pakiranje
(kom)
ConvaTec
kod
odobreno
(gr / 1 mj)
30 gr 1 187930 150 gr