GranuGel

Hidrokoloidni gel daje vlagu suhim ranama sa fibrinskim naslagama, nekrozama ili granulacijama. Pomaže autolitički debridman. Jednostavan za primjenu.

Svojstva

Ovisno o stanju rane i stupnju sekrecije, GranuGel® donira ili apsorbira vlagu i tako u međusobnom djelovanju s ranom osigurava optimalnu okolinu za čišćenje odumrlih stanica i epitelizaciju.

Indikacije

za čišćenje rana s nekrozama i fibrinskim naslagama:

  • za površinske i duboke rane
Primjena

Rana se očisti fiziološkom otopinom i posuši se okolna koža. GranuGel® se aplicira direktno na ranu do razine okolne kože. Pokrije se odgovarajućom oblogom ( npr Versiva® XC™, Granuflex®, Combiderm®).

Na ranama s nekrozama i fibrinskim naslagama Granugel® može stajati do 3 dana, a na čistom granulirajućem tkivu može ostati do 7 dana.

Tablica proizvoda
sadržaj
(gr)
pakiranje
(kom)
ConvaTec
kod
odobreno
(kom / 1 mj)
15 gr 10 187990 10