Početna Proizvodi Skrb za rane

Skrb za rane

Rana se najčešće definira kao prekid anatomskog i funkcionalnog kontinuiteta tkiva ili organa, a može nastati djelovanjem različitih čimbenika (mehaničkih, termičkih, kemijskih, bioloških, električnih) ili njihovom kombinacijom.
Cijeljenje rana je spontani proces i uglavnom završava zatvaranjem defekta kod akutnih rana, međutim kada rana ne zacijeli u predviđenom razdoblju i taj proces traje dulje od 6 tjedana – tada govorimo o kroničnoj rani (dekubitus,
potkoljenični vrijed i sl.).

     

Da bi kronična rana zacijelila potrebni su joj optimalni fizikalno kemijski uvijeti, a to omogućuju suvremene obloge za vlažno cijeljenje rana.

 

OBLOGE ZA VLAŽNO CIJELJENJE RANA

Moderne obloge za vlažno cijeljnje rana danas su standard u primjeni kod akutnih i kroničnih rana koje cijele sa i bez defekta kože. Oni na rani stvaraju vlažan, okluzivni medij za koji je dokazano da ubrzava cijeljenje rane, potiče čišćenje rane od odumrlog tkiva (autolitički debridman), smanjuje rizik od infekcije a pacijentu pruža atraumatski prijevoj, te općenito manju bolnost same rane.
Pridržavajući se pravilnih indikacija, uz individualan pristup svakom pacijentu, može se postići brži, bolji i kvalitetniji način liječenja rane.

Obloge za vlažno cijeljenje rane klinički su dokazane kao velika prednost u odnosu na klasično previjanje gazom. Elementi tih prednosti nalaze se u :

 • Bržem cijeljenju rana – uslijed konstantnosti temperature, vlažnog medija koji omogućuje brže migriranje stanica i poticanjem djelovanja leukocita koji luče faktore rasta.
 • Smanjenjem rizika od infekcije – direktnim otpuštanjem iona srebra u ranu ili stvaranjem nepropusne barijere za bakterije i viruse.
 • Većoj udobnosti i isplativosti kod dugotrajnih liječenja rane – moderne obloge smanjuju bolnost rane jer se ne lijepe za ranu, a nisu potrebna ni svakodnevna previjanja. Od izuzetne važnosti je da se pacijent može s njima tuširati i kupati.
 
IZBOR ODGOVARAJUĆE OBLOGE ZA RANU

Da bi odabrali odgovarajuću oblogu za ranu potrebno je učiniti slijedeće:

 • Napraviti procijenu rane – veličina, dubina, količina sekrecije i stupanj čistoće
 • Dobro poznavati kako djeluju obloge i kojoj grupi pripadaju npr.
  • Granuflex (Hidrokoloid) – za rane sa srednjom i slabom sekrecijaom
  • Kaltostat (Alginati) – za rane sa jačom sekrecijom
  • Aquacel (Hydrofiber)- za rane sa jakom sekrecijom isl.
 • Pažljivo pročitati uputu kako se obloge primjenjuju i kada ih treba promijeniti
  • Granuflex – 2,5 cm veća od ruba rane
  • Kaltostat – u veličini rane
  • Aquacel – 1 cm veći od ruba rane
 • Potrebno je i poznavati moguće kombinacije obloga ovisno o tome da li je rana plitka ili je duboka pa ju je potrebno ispuniti kako bi rezultat tretmana bio što uspješniji.

Filtriranje
Pronađeno 93 proizvod/a