Hidrokoloidni gel daje vlagu suhim ranama s fibrinskim naslagama, nekrozama ili granulacijama. Pomaže autolitički debridman. Jednostavan za primjenu.

Filtriranje
Pronađeno 1 proizvod/a